Ρενέ Ντωμάλ, απόσπασμα από το βιβλίο «Γκουρτζίεφ»

Είμαι νεκρός γιατί δεν έχω επιθυμία,
Δεν έχω επιθυμία γιατί πιστεύω πως κατέχω,
Πιστεύω πως κατέχω γιατί δεν προσπαθώ να δώσω.
Προσπαθώντας να δώσω, βλέπω πως δεν έχω τίποτε,
Βλέποντας πως δεν έχω τίποτε, προσπαθώ να δοθώ
Προσπαθώντας να δοθώ, βλέπω ότι δεν είμαι τίποτε,
Βλέποντας ότι δεν είμαι τίποτε, επιθυμώ να γίνω,
Επιθυμώντας να γίνω, ζω.

Ρενέ Ντωμάλ, απόσπασμα από το βιβλίο «Γκουρτζίεφ»

Επισκέψεις

Αναγνώστες