μετωπικό

με κυνηγά η θάλασσα
προσωπογραφια μιας
στεριάς
ακατοίκητο στέρνο, θολό μου κύμα
ανυπόταχτη, μετωπικη σύγκρουση
το πιο μεγαλειώδες δίλημμα είναι της εγκατάλειψης
αίσκιοτη αιωνιότητα
το λακάκι του λαιμού
τέχνασμα σχηματίζει ένα ισοσκελές τρίγωνο
φαγωμένο σημάδι σε σκούνα
και ο ορίζοντας τραυματισμένος αυτοκαταστροφικος
στου βυθού το στερέωμα λύνουν τους γρίφους οι άγκυρες και οι αλήθειες
λυγάει τη μέση της και βγάζει φωτιά εκείνη που αμαρτανει σε ότι μισο αντέχει να δοθεί
σε ότι ολόκληρο αντέξει να αγαπήσει
δεν αγαπιεται, αφουγκράζεται
στης πνιγμονής την πρόφαση σαν αέρας δοσμένος σε τζούρα εξάρτησης

Επισκέψεις

Αναγνώστες